Get Adobe Flash player
Abonner på opdateringer

Om

Om
Frederikssund Frivillighedssted
Brugerråd

i285697114286447970._szw530h275_

Om

Frederikssund Frivillighedssteds logo kan ses som midtpunktet, der symboliserer Frederikssund Frivillighedssted og den yderste cirkel som symbol på den kreds af foreninger og organisationer, som er repræsenteret i Frivillighedsstedet.

i285697114286448036._szw1280h1280_

Frederikssund Frivillighedssted

Frederikssund Frivillighedssted er nogle lokaler, som frit kan benyttes af alle foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde og som er tilknyttet Frederikssund Frivillighedssted.

Lokalerne er stillet til rådighed af Frederikssund Kommune. Et Brugerråd, valgt af de frivillige foreninger, står for den daglige drift.

Indretning:

Frederikssund Frivillighedssted er indrettet i Østergade 3 C. med indgang gennem den grønne dør. Den ansvarlige for arrangementer skal benytte bagdøren, når Frivillighedsstedet skal åbnes.
Der er kørestolsrampe på bagsiden af bygningen. Der er mobil kørestolsrampe i forgangen og dørklokke ved trappen foran den grønne dør.

Lokalerne indeholder:
Entre: Med holdere til pjecer og imformationsmaterialer, opslagstavler til aktuelle meddelelser, aktiviteter og lignende,
så du altid kan se hvad der sker i Frederikssund Kommunes frivillige sociale foreninger.
Her kan du også finde foldere og oplysninger om patientforeningerne, de humanitære foreninger eller handicaporganisationerne.

Forkontor: Med receptionsdisk, cafeborde, skabsplads til foreningernes materialer, reoler og andet til foreningernes materialer.

Her kan du nyde en kop kaffe/te, mens du kan læse foldere og materialer om foreningernes arbejde. Du kan som patient hente oplysninger om forskellige sygdomme, forebyggelse, rehabilitering og lignende.

Den vagthavende frivillige kan hjælpe dig med oplysninger, om stort set alle spørgsmål om frivilligt socialt arbejde. Her kan du også reservere lokaler til mødeaktivitet, borgerkontakt eller lignende.

Mødelokale B og Cafelokale C: Mødelokale B er indrettet med borde og stole, så det både kan fungere som mødelokaler og som arbejdspladser for foreningernes medarbejdere.
Her kan foreninger holde møder med borgere, holde bestyrelsesmøde og anden mødeaktivitet.
Cafelokale C er indrettet med to sofaer og sofabord og er velegnet til små mødegrupper.
Når lokalerne ikke er reserveret til andre formål, kan de to lokaler frit benyttes som kontorfaciliteter for foreningerne.

Salen D: Det er det største mødelokale og egnet til større møder, eksempelvis generalforsamlinger og kurser.

Køkkener: Frederikssund Frivillighedssted har to køkkener, hvor foreningerne kan lave en kop kaffe/te til møderne. Husk at rydde op hver gang køkkenet er blevet benyttet.

Toiletter: Det ene toilet er ændret så det også kan benyttes af handicappede. Det andet toilet forefindes ved salen.
Alle lokaler er tilpasset, så det er muligt for handicappede og benytte dem. Der er en permanent kørestolsrampe på bagsiden af huset. teleslynge kan bestilles og hentes i Borgerservice på Rådhuset inden mødeaktiviteten finder sted.

Garderobe: I mellemgangen er der garderobe til overtøj, tasker og lignende.

Frederikssund Frivillighedssted er udstyret med to kaffemaskiner, to el-kedler, kopimaskine (betaling), printer, telefon og internetadgang, samt stationær computer

HAR FORENINGER BRUG FOR AT SENDE INVITATIONER M.M.

SENDES MAIL TIL FREDERIKSSUND FRIVILLIGHEDSSTEDS FORMAND
BENTE SCHOUSBOE E-MAIL: b.schousboe@outlook.dk

Brugerråd:

Formand
Bente Schousboe
2041 2487 / 4299 1350
b.schousboe@outlook.dk

Næstformand og sekretær
Thomas Wester
2814 4031

Kasserer
Pia Omdal
5042 2492

Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Mathiesen
4731 2057

Bestyrelsesmedlem og webmaster
Henny Bøgh
2099 5435